Audit IS

Elektronický spis auditora

Neocenitelný pomocník auditorských týmů

Systém AuditIS řeší efektivně obvyklé potíže při zpracovávání podkladů a vytváření auditů účetních výkazů, hlavně pokud na nich spolupracuje více účastníků současně, někdy i najednou.

AuditIS podporuje auditory nejen ve vlastních činnostech tvorby auditorského spisu, ale díky šablonám také při návrhu a dlouholeté údržby a aktualizace jeho struktury, pomáhá řídit proces zaznamenávání jednotlivých výroků, zajišťuje synchronizaci dat při práci on-line i mimo kancelář a automatizuje vytvoření výsledné tisknutelné podoby spisu auditora.

Zodpovězení otázky
Dokončení otázky

Bohatá funkcionalita

Mezi hlavní přednosti systému AuditIS patří:

 • tvorba elektronického spisu auditora z předpřipravených šablon, a to včetně standardizovaných příloh, resp. předloh
 • řízení zpracování jednotlivých otázek auditu s rozlišením několika stavů od prvního vytvoření, přes revizi až po dokončení a uzamčení spisu
 • sledování historie zpracování s uvedením času posledních změn a osob (uživatel), kteří je provedli
 • možnost vkládání dalších příloh, i hromadně, a vkládání poznámek
 • jednoduchý publikování celého spisu do výsledné tisknutelné podoby v PDF
 • snadné přebírání odpovědí z dříve zpracovaných auditů
 • kontextové nabídky pro zásadní operace dostupné v závislosti na spravovaném uzlu a stavu zpracování auditu
 • možnost provádět export a import auditů
 • zabezpečená data díky snadné zálohovatelnosti na úrovni serveru a pracovní stanice
 • komplexní správa společností, kontaktů, šablon, auditů a přístupových práv

Silný nástroj pro spolupráci

Zcela převratnou a výjimečně efektivní je v systému AuditIS funkcionalita pro spolupráci týmu, práci off-line a synchronizaci dat včetně řešení rozdílů (konfliktů). Díky propracovanému systému řízení změn může na jednom auditu spolupracovat současně několik řešitelů, a to každý na jiné části auditu!

Bez ohledu na to, jestli pracuje uživatel připojen k serveru, nebo mimo kancelář, zajistí systém bezpečně a bez rizika ztráty dat naprosto konzistentní synchronizaci jednotlivých částí auditu, a dokonce i umožní vyřešení konfliktů rozdílných částí a sestavení nového výsledku z nejnovějších komponent jednotlivých přispěvatelů! To vše buď automatizovaně nebo manuálně v detailu po jednotlivých otázkách na základě rozhodnutí auditora.

Výběr směru synchronizace

Spolehlivé informace pro všechny

V oblasti týmové spolupráce, synchronizace a zajištění konzistence dat systém AuditIS nabízí:

 • podpora práce on-line ve spojení se serverem (v kanceláři) i off-line nebo vzdáleně (na cestách)
 • zajištění konzistence a aktuálnosti dat vždy na serveru
 • výběr auditů pro synchronizaci se serverem, nebo celých společností či ročníků
 • automatizovaný nebo manuální výběr aktuálnějších dat, posledních změn
 • možnost prozkoumání jednotlivých rozdílů v detailech auditů po otázkách a výběr aktuálních hodnot pro každou část otázky, stav i jednotlivé přílohy

KOMPLEXNÍ TVORBA A SPRÁVA ŠABLON PRO DLOUHODOBÝ ROZVOJ

Při správě šablon auditů nabízí systém AuditIS následující:

 • vytváření šablon po letech a typech
 • duplikování celých ročníků nebo šablon
 • jednoduchá manipulace se stromovou strukturou auditu v grafická podobě
 • možnost přesunovat jednotlivé otázky nebo celé skupiny
 • přidávání vzorových příloh, a to i hromadně
 • možnost přejmenovat libovolně jednotlivé uzly a listy šablony, i celého auditu
 • export a import šablon

Šablony struktury auditorského spisu i šablony jednotlivých souhrnných sestav auditu (souborů MS Excel) vychází z příručky pro provádění auditu vydávané Komorou auditorů ČR - viz Příručka auditora KAČR.

Správa šablon
Export do PDF

MÁTE CHUŤ SI VYZKOUŠET?

Rádi Vám poskytneme více informací.

Neváhejte nás kontaktovat zde!

REFERENCE

Další informace naleznete i v referencích na realizované zakázky: