Redmine - Řízení a správa úkolů

Efektivní řízení nejen projektů

Když nestačí papír a tužka

Každý máme způsob, jak zdolávat postupně úkoly, které se před námi vrší, a víme, že to nemusí být jednoduché. O to je těžší, když jde o úkoly v týmu, které zadává jeden kolega druhému a třeba i několika. Naštěstí už jsme si zvykli, že různé užitečné softwarové aplikace s podobnou situací pomáhají. Takovou aplikací je také Redmine.

Redmine je skvělý open source software pro řízení projektů a úkolů v různých oblastech od helpdesku až po koordinaci činností v právních odděleních nebo sdílených službách či nákupu. Lze v něm řídit a sledovat plnění cílů řady projektů a podprojektů najednou, sledovat úkoly v nich zadávané a všechny reakce řešitelů i sledujících v přehledných komentářích seřazených tak, jak v čase jejich plnění probíhalo.

Seznam úkolů
Ganttův diagram

Přehledy a pohledy

Na probíhající i uzavřené úkoly lze pohlížet celou škálou pohledů. K dispozici je celkový přehled, dále pohled na aktivitu v projektu, plán cílů či dodávek projektu a samozřejmě nejpoužívanější seznam úkolů projektu. V něm je možné libovolně filtrovat zobrazené informace např. podle stavu úkolu, zadavatele a řešitele, data vytvoření nebo termínu, míry plnění úkolu a celé řady dalších atributů úkolu vč. vlastních.

Současně lze nastavit, co všechno má být v pohledu vidět a v jakém uspořádání (sloupce, seskupení, součty). A každou takovou definici pohledu je samozřejmě možné uložit, pojmenovat a použít kdykoliv rychle z bočního navigačního panelu. Postup práce lze navíc sledovat i z časového hlediska pohledem v kalendáři či v Ganttově diagramu.

Úvodní stránku celé aplikace lze navíc zcela libovolně přizpůsobit a parametrizovat tak, aby její obsah i vzhled dynamicky čerpal informace přímo ze záznamů systému. A uživatel si může sám přizpůsobit svou stránku systému pomocí jednoduchého uspořádání stavebních bloků přetažením myší. Většinu dat v obrazovkách pohledů lze exportovat do PDF nebo pro tabulkové zpracování do CSV.

Moje úkoly

Úkoly a záznamy o jejich plnění

Pro každý úkol je možné stanovit celou řadu atributů, nebo také naopak jen základní – podle potřeby a příslušné konfigurace. Kromě textů popisu úkolu a jednotlivých komentářů vznikajících při řešení úkolu jsou barevně znázorněny také dílčí změny (diference) v zadávaných textech, vždy s údajem o datu a čase. K dispozici je tak kompletní a detailní historie vývoje úkolu.

Pro pokročilé řízení projektů je k dispozici také vykazování hodin strávených při řešení úkolů, stavy zpracování, termíny, vazby mezi úkoly a celá řada dalších velmi praktických funkcí. Každý úkol může mít dílčí úkoly a také různě druhy vazeb a závislostí mezi více úkoly.

Jednotlivé úkoly lze editovat, kopírovat, i mazat, v závislosti na oprávnění. Vybrané úkoly nebo komentáře k nim lze označovat za soukromé. A konečně ke každému úkolu lze přidávat a odebírat sledující osoby. Tak se na řešení do jisté míry mohou podílet i jiné osoby než přímo řešitelé.

O činnostech uživatelů (tzn. změnách úkolů, jejich stavů a tím pádem postupu plnění) rozesílá systém dotčeným uživatelům emailové notifikace, ovšem samozřejmě na základě jejich preferencí v nastavení profilu uživatele.

Nastavení přehledu
Mobilní klient
Mobilní klient

Rozšiřující moduly, pokročilé možnosti a parametrizace

Kromě modulu pro řízení úkolů jsou k dispozici novinky, projektové wiki stránky a diskusní fóra, stejně jako správa sdílených dokumentů a souborů.

Samozřejmostí je správa uživatelů a skupin a pokročilý mechanismus přístupových práv dle rolí. Redmine umožňuje různé režimy autentizace s možnostmi více vlastních konfigurací najednou. Například lze mít k dispozici více LDAP kompatibilních autentizačních konfigurací v kombinaci s lokální autentizací. Výhodou je také podpora anonymního přístupu nebo automatizované registrace uživatelů.

Přestože Redmine poskytuje velmi široké a vyčerpávající možnosti nastavení a parametrizace, je na druhé straně jej možno použít téměř bezprostředně po instalaci. Redmine umožňuje bez dalšího vývoje v administrační sekci v podstatě jakoukoliv konfiguraci stavů úkolů a průběhu práce, uživatelsky definovaná pole pro úkoly, vlastní seznamy aktivit a priorit, vlastní definované role a jejich práva, a to dokonce v závislosti na jednotlivých stavech a k jednotlivým polím formuláře pro zadávaní dat do úkolu. Velmi zajímavou a speciální funkcí je například dědičnost definic projektu na podprojekty.

Vzhled aplikace lze přizpůsobit pomocí celé škály volně dostupných témat (skinů). Redmine podporuje otevřené vícejazyčné prostředí, přičemž texty viditelné v uživatelském rozhraní lze kdykoliv jednoduše měnit dle zákaznických preferencí.

Více také na webu redmine.org

Téma zobrazení

MÁTE CHUŤ SI VYZKOUŠET?

Rádi Vám poskytneme více informací.

Neváhejte nás kontaktovat zde!

REFERENCE

Další informace naleznete i v referencích na realizované zakázky: