Sperling Business Process Management

Modelování a řízení procesů

Jakým způsobem řídíte úkoly, činnosti a procesy?

Řešíte často, jak je to s řešením zadaných úkolů, kdo na čem právě pracuje, v jakém stavu? Ptáte se: „Kde to vázne?“ a kdo, komu a kdy poslal ten správný email? Nebo jestli dorazil? Stále musíte znovu a znovu hledat a hlídat, protože se Vám nedostává informací? Pak je čas se zabývat pojmy workflow a procesní řízení!

Platforma Sperling Business Process Manager (SBPM) poskytuje kompletní sadu efektivních nástrojů pro elektronizaci procesů zahrnující:

 • komplexní modelování procesů
 • bezprostředně navazující běh a řízení workflow
 • účast na workflow v různých rolích
 • automatizované zpracování vstupních dat a správu produktů procesů v elektronických formulářích
 • historie zpracování běžících i ukončených workflow
 • generování přehledů a sestav
 • a mnohem více a stále lépe a lépe!
Životní cyklus elektronizace
Model procesu

Od emailu k procesu: Modelování

Prvním krokem pro přechod od neefektivního ad-hoc řízení práce pomocí dnes všudypřítomných emailů je zmapování procesů a vytvoření nejdříve jednoduchých a postupně složitějších diagramů, které vyjadřují očekávaný postup práce.

SBPM umožňuje vytvoření vlastního nebo import existujícího modelu ve standardu BPMN 2.0. Následně je model opatřen dalšími vlastnostmi potřebnými pro jeho „běh“, dodatečnými atributy a jeho aktivity pak metadaty, které vytvoří produkty procesu pomocí formulářové nadstavby. Současně jsou pro model definovány plánované akce, šablony emailových notifikací a výstupních sestav.

Konečně je každý model zasazen do prostředí organizace tak, že je přidělen do příslušné agendy sdružující více modelů vztahujících se k jednomu okruhu činností, např. jednomu útvaru.

Elektronicky: kdykoliv – odkudkoliv – spolehlivě – přehledně

Dobře vytvořený model proces představuje de-facto zcela automatizované pojetí řízení daných činností organizace.

Účastníci workflow jsou upozorňování na své úkoly prostřednictvím emailových notifikací a aplikačního inboxu. Každý úkol je přehledně vybaven všemi potřebnými údaji a na rozkliknutí i dalšími.

Následně pak uživatelé realizují vstupy dat ve svých úkolech v automatizovaných formulářích. Ty jsou generovány zcela automaticky na základě údajů z nastavení modelu a podmínek pro jednotlivé aktivity (úkoly) definované v procesu.

Manažeři procesů a samozřejmě správce systému mají dokonalý přehled o běžících nebo dokončených workflow včetně jejich detailů.

Inbox
Parametrizace workflow Nastavení formulářů aktivit

Každému podle přání – parametrizace systému

Chápeme, že každý zákazník a každá jeho činnost či proces vyžaduje individuální přístup, přestože všechny spojují společné požadavky: efektivita – přehlednost – intuitivnost. Proto v SBPM najdete řadu překvapivě elegantních řešení, jak vzhled a chování přizpůsobit Vašim potřebám. Mezi takové funkce systémů patří především:

 • nástroj pro definici atributů procesu
 • definice dat navázaných na podmínky větvení procesu
 • návrh datových polí z datové základny procesu použitých ve formulářích pro obsluhu úkolů
 • volitelné chování polí formuláře obsluhy úkolu (task manager) a jejich závislostí
 • šablony emailových notifikací
 • šablony pro generování sestav v XLSX
 • nastavení lhůt pro dokončení aktivit a procesu
 • nastavení lhůt pro odeslání emailových notifikací o blížícím se termínu úkolu
 • přiřazování skupin uživatelů v agendách plaveckým drahám (rolím) v procesu
 • vytváření vlastních šablon notifikačních emailových zpráv s využitím dat procesu a aktivit
 • generování přehledů do CSV
 • volba autentizace uživatele (lokální nebo adresářová služba)
 • úprava modelu, simulování a instalace (publikace) pro „ostré“ použití
 • externalizace textů prostředí aplikace umožňující přizpůsobení a lokalizaci do libovolného jazyka

Podívejte se na videoukázku! Videoukázka SPBM

Po kliknutí budete vyzváni k zadání informací pro spuštění videa.

Microsoft Partner - tržiště aplikací

Sperling BPM je partnerské řešení s certifikovanou publikací na tržištích aplikací společnosti Microsoft


MÁTE CHUŤ SI VYZKOUŠET?

Rádi Vám poskytneme více informací.

Neváhejte nás kontaktovat zde!

REFERENCE

Další informace naleznete i v referencích na realizované zakázky: